top of page
La Zenia

Fastighetsförsäljning & köp

Rådgivning och hantering av alla nödvändiga procedurer för att slutföra köp- och försäljningsoperationer, genom att bland annat utföra följande procedurer:

 • Kontroll i fastighetsregistret, stadshuset, skattekontoret, och andra oficiella instanser för att verifera fastighetens situacion i fastighetsregistret, likväl att den inte är påverkad av skulder. Verifiering av data i fastighetsregistret, stadshuset, finansdepartementet och andra offentliga kontor, för att verifiera fastighetens stadssituation och dess icke-påverkan på skatteansvar eller ansvar av annan karaktär.​

 • Övervakning av den säljande partens egendomsrätt och verifiering av dess status i fastighetsregistret för att säkerställa att den är fri från inteckningar, panträtter, servitut och andra avgifter eller villkor. Kontroll av säljande parts dokumentacion, för att säkerhetsställa att bostaden är fri från skulder, betäckningar, eller liknande avgifter. Även att den är fri från hyresgäster.

 • Förberedelse och kontroll av privata försäljningskontrakt, optioner eller reservationskontrakt.

 • Certifikat från Bostadsföreningen för att verifiera att fastigheten inte har obetalda samhällsavgifter eller annat ansvar.

 • Förberedelse inför lagfarten i samråd med notarius publicus.

 • Notariehjälp, även för att underteckna lagfarten för säljarens eller köparens räkning

 • Likvidation och betalning av skatter​

 • Registrering av fastigheten till förmån för köparen.​

 • I händelse av att köparen inte är fast bosatt i Spanien ansöker vi om NIE nummer, certifikat angående icke residencia eller i sitt fall residencia.

 

BEKVÄMLIGHET

Den omfattande listan över tjänster vi tillhandahåller inkluderar:

 • NIE Ansökan / Undersökning från Fastighetregistret / Spanska konton /
  Juridisk studie av egendom

 • Ansökan om information från Fastighetsregistret / Begär
  katastrofcertifiering / Begär ett certifikat för icke-intrång i städerna

 • Preparera eller granskning av reservationskontrakt / Förbered eller granska privat försäljningskontrakt

 • Skatt / Beräkna skatt som ska betalas på en fastighet /  Beräkna siffror  / Beräkna kapitalvinster  / Beräkna kapitalvinster

 • Förbered Notarie Utnämning/Assistans hos Notarien och lagfarten

 • Vi ombesörjer undertecknandet av de allmänna handlingarna hos Notarien.

 

INTECKNING

 • Bolåneforskning och anskaffning vid behov.

 • Hjälp med inteckningsansökan  och dokumentation. 

 • Om det finns ett bolån knutet till fastigheten kommer detta även att omfatta Hemförsäkring.

 
URBAN LAG

 • Urbana klagomål

 • Projekt

 • Omfördelning

 • Expropriationer

 

EFTER SLUTFÖRANDE TJÄNSTER

 • Registrering av fastigheten hos fastighetsregistret

 • Presentation av Plusvalia (Kapitalvinster i stadshuset)

 • Skattedeklaration

 • Kräva tillbaka 3 % IRNR-skattehållningsavgifter om du fortsätter.

 • Autogiro av IBI (kommunalskatten)

 • Autogiro inrättat av de tre huvudsakliga standardförsörjningarna eller: El, vatten och gas.

 • Hjälp med att teckna hemförsäkring vid behov. av fastigheten hos fastighetsregistre

Nyberg Legal Lawyers
bottom of page